1 mg Anastrozole 28 Tabs

kr250.00


Description

Description

VAD ÄR 1 mg anastrozol 28 flikar?

Behandling av vissa typer av bröstcancer hos kvinnor som har genomgått klimakteriet, inklusive kvinnor med sjukdomsprogression efter tamoxifenbehandling. Det kan också användas vid andra tillstånd som bestäms av din läkare.

1 mg anastrozol 28 flikar är en aromatashämmare. Det fungerar genom att sänka koncentrationerna i östradiol i blodet, vilket kan minska tumörens storlek och tillväxt.

Använd INTE 1 mg anastrozol 28 flikar om:
du är allergisk mot någon ingrediens i 1 mg anastrozol 28 flikar
du har inte gått genom klimakteriet
du är gravid eller kan bli gravid
patienten är en man eller ett barn
du tar östrogeninnehållande produkter (t.ex. vissa preventivpillerar eller hormonersättningar) eller tamoxifen
Kontakta din läkare eller vårdgivare direkt om något av dessa gäller dig.

Innan du använder 1 mg anastrozol 28 flikar:
Vissa medicinska tillstånd kan interagera med 1 mg anastrozol 28 flikar. Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du har några medicinska tillstånd, särskilt om något av följande gäller för dig:

om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar
om du tar receptbelagda eller receptfria läkemedel, örtpreparat eller kosttillskott
om du har allergier mot mediciner, livsmedel eller andra ämnen
om du har haft leverproblem, osteoporos (svaga eller tunna ben), hjärt- eller blodkärlsproblem (t.ex. ischemisk hjärtsjukdom) eller höga kolesterol- eller lipidnivåer
Vissa läkemedel kan interagera med 1 mg anastrozol 28 flikar. Berätta för din vårdgivare om du tar andra läkemedel, särskilt något av följande:

Produkter som innehåller östrogen (t.ex. vissa preventivpillerar eller hormonersättningsbehandlingar) eller tamoxifen eftersom de kan minska anastrozolens effektivitet
Detta kanske inte är en komplett lista över alla interaktioner som kan uppstå. Fråga din vårdgivare om anastrozol kan interagera med andra läkemedel som du tar. Kontakta din vårdgivare innan du börjar, stoppa eller ändra dosen av något läkemedel.

Reviews (0)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “1 mg Anastrozole 28 Tabs”

Your email address will not be published.