Beställ Arimidex 1 mg 28 flikar i Europa

kr25.00

  Inquire Us
  Description

  Description

  Beställ Arimidex 1 mg 28 flikar i Europa

  Beställ Arimidex 1 mg 28 flikar i Europa

  vad är Arimidex 1 mg 28 flikar?

  ARIMIDEX 1 mg är en receptbelagd hormonbehandling som hjälper till att bekämpa bröstcancer genom att sänka mängden östrogen i kroppen. ARIMIDEX är en selektiv, icke-steroid aromatasinhibitor, som signifikant sänker koncentrationen av östradiol (östrogen) i serum utan att störa bildningen av binjurekortikosteroider eller aldosteron.

  Det är FDA-godkänt för följande tre villkor:

  Som en adjuvansbehandling för postmenopausala kvinnor med hormonreceptorpositiv tidig bröstcancer
  För den första behandlingen av postmenopausala kvinnor med hormonreceptorpositiv eller hormonreceptor-okänt lokalt avancerad eller metastaserad bröstcancer
  För behandling av postmenopausala kvinnor med avancerad bröstcancer som har utvecklats efter behandling med tamoxifen
  Är Arimidex 1 mg 28 flikar rätt för dig?

  Om du har diagnostiserats med hormonreceptorpositiv (HR +) tidig bröstcancer, kan du och din läkare diskutera behandlingsalternativ för att minska risken för återfall. Endast din läkare kan bestämma om ARIMIDEX är rätt för dig.

  rimidex är inte en steroid. Det är en tablettform av anti-aromitas som används av många kroppsbyggare för att förhindra uppblåsthet (ödem) och gynekomasti (tikmes) i samband med användningen av testosteron och androgener. Det kan användas i stället för Nolvadex, Clomid, etc. Kroppsbyggare använder cirka 0,25 mg till 1 mg per dag eller 0,5 mg till 1 mg varannan dag och har goda framgångar med det. FDA-godkända användningar är för behandling av bröstcancer hos postmenopausala kvinnor med sjukdomsprogression efter tamoxifenbehandling. Överkänslighet mot anastrozol är skäl att inte använda detta läkemedel. Om du har dessa problem, informera din läkare. Vanliga biverkningar är: andnöd, yrsel, diarré, kräkningar, huvudvärk, hattblixtar, svaghet, hosta, muntorrhet, hudutslag, svettning, buksmärtor och skelettsmärtor. Några mindre vanliga symtom är vaginal blödning, viktökning, trötthet, frossa, feber, bröstsmärtor och klåda. Vid överdos rekommenderas att kontakta din giftcentral. Anastrozol (Arimidex) är den valda aromatashämmaren. Läkemedlet används på lämpligt sätt när man använder betydande mängder aromatiserande steroider, eller när man är benägen att drabbas av gynekomasti och använder måttliga mängder av sådana steroider. Arimidex har inte biverkningarna av aminoglutetimid (Cytadren) och kan uppnå en hög grad av östrogenblockad, mycket mer än Cytadren. Det är möjligt att minska östrogenet för mycket med Arimidex, och därför bör blodprov, eller mindre föredraget salivtest, tas efter den första användningsveckan för att avgöra om doseringen är korrekt. Som en aromatashämmare står Arimidex verkningsmekanism – blockerande omvandling av aromatiserbara steroider till östrogen – i motsats till verkningsmekanismen för antiöstrogener som klomifen (Clomid) eller tamoxifen (Nolvadex), som blockerar östrogenreceptorer i vissa vävnader och aktivera östrogenreceptorer i andra. Under en cykel, om du använder Arimidex, finns det i allmänhet inget behov av att använda Clomid också, men (som nämnts i avsnittet om Clomid) kan det fortfarande finnas fördelar med att göra det. Med måttliga doser av testosteron är 0,5 mg/dag vanligtvis tillräckligt och i vissa fall kan det vara för mycket.

  Reviews (0)

  Reviews

  There are no reviews yet.

  Be the first to review “Beställ Arimidex 1 mg 28 flikar i Europa”

  Your email address will not be published. Required fields are marked *