Beställ Ionamin Phentermine Capsule 30 mg

kr1,250.00

  Inquire Us
  Category:
  Description

  Description

  Beställ Ionamin Phentermine Capsule 30 mg

  onamin phentermine caps 30 mg används för:

  Minska vikten hos överviktiga patienter när de används på kort sikt och kombineras med motion, diet och beteendemodifiering.

  Ionamin phentermine caps 30 mg är ett aptitdämpande medel. Det fungerar genom att hjälpa till att frigöra vissa kemikalier i hjärnan som kontrollerar aptiten.

  Använd INTE Ionamin-fenterminkapslar 30 mg om:
  du är allergisk mot alla ingredienser i Ionamin-fenterminkapslar 30 mg eller andra sympatomimetika (t.ex. pseudoefedrin)
  du tar dexfenfluramin, fenfluramin, furazolidon, guanadrel, guanethidin eller har tagit en monoaminoxidashämmare (MAOI) (t.ex. fenelzin) under de senaste 14 dagarna
  du har måttligt till svårt eller okontrollerat högt blodtryck, en överaktiv sköldkörtel, glaukom, hjärtsjukdom eller blodkärlsjukdom eller svår förträngning av blodkärlen
  du har högt blodtryck i lungorna
  du är i ett upprört tillstånd eller har en historia av missbruk
  Kontakta din läkare eller vårdgivare direkt om något av dessa gäller dig.

  Annons
  BILDSPEL
  8 skäl till varför fetma behöver hanteras nu
  Innan du använder Ionamin phentermine caps 30 mg:
  Vissa medicinska tillstånd kan interagera med Ionamin-fenterminkapslar 30 mg. Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du har några medicinska tillstånd, särskilt om något av följande gäller för dig:

  om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar
  om du tar receptbelagda eller receptfria läkemedel, örtpreparat eller kosttillskott
  om du har allergier mot mediciner, livsmedel eller andra ämnen
  om du har en hjärn- eller ryggmärgsstörning, härdning i artärerna, högt blodtryck, diabetes eller högt kolesterol- eller lipidnivå
  Vissa läkemedel kan interagera med Ionamin. Berätta för din vårdgivare om du tar andra läkemedel, särskilt något av följande:Beställ Ionamin Phentermine Capsule 30 mg

  Dexfenfluramin, fenfluramin, furazolidon eller MAO-hämmare (t.ex. fenelzin) eftersom risken för allvarliga biverkningar, såsom ökad huvudvärk, högt blodtryck, långsam hjärtfrekvens, förhöjd temperatur eller eventuellt dödliga lungproblem, kan öka
  Serotoninspecifika återupptagshämmare (t.ex. fluoxetin) eftersom risken för deras biverkningar kan ökas med Ionamin 30 mg
  Guanadrel eller guanetidin eftersom deras effektivitet kan minskas med 30 mg ionamin
  Fråga din vårdgivare om Ionamin kan interagera med andra läkemedel som du tar. Kontakta din vårdgivare innan du börjar, stoppa eller ändra dosen av något läkemedel.
  Hur man använder Ionamin 30 mg:
  Använd jonamin enligt anvisningar från din läkare. Kontrollera etiketten på medicinen för exakta doseringsinstruktioner.

  Ta Ionamin via munnen före frukost eller 10 till 14 timmar före läggdags om inte annat anges av din läkare.
  Svälja jonamin hela. Bryt, kross eller tugga inte innan du sväljer.
  Om du missar en dos av Ionamin, ta den så snart som möjligt. Om klockan är efter 12, hoppar du över den missade dosen och går tillbaka till ditt vanliga doseringsschema. Ta inte två doser på en gång.
  Ställ din vårdgivare alla frågor du kan ha om hur du använder Ionamin.

  Reviews (0)

  Reviews

  There are no reviews yet.

  Be the first to review “Beställ Ionamin Phentermine Capsule 30 mg”

  Your email address will not be published.