Back

Köp kvalitets Sibutramin online utan recept

kr4,000.00kr11,000.00

Clear
SKU: N/A Category:
Description

Description

Köp kvalitets Sibutramin online utan recept

Sibutramine 15 mg används för:

Köp kvalitets Sibutramin online utan recept

Behandla fetma. Det bör användas med en kaloridiet.

Sibutramine 15 mg är ett diethjälpmedel. Det verkar fungera genom att reglera kemikalier i hjärnan som minskar hunger eller sug efter mat.

Använd INTE Sibutramine 15 mg om:
du är allergisk mot någon ingrediens i Sibutramine 15 mg
du har en ätstörning (t.ex. anorexi, bulimi), okontrollerat eller allvarligt högt blodtryck eller ökat blodtryck i lungorna
du har tidigare haft problem med hjärta eller blodkärl (t.ex. bröstsmärta, snabb eller oregelbunden hjärtslag, hjärtattack, hjärtsvikt, härdning i artärerna eller blodkärlen, dålig cirkulation i benen) eller stroke eller kortvarig ischemisk attack (TIA) ) (minislag)
du har allvarliga lever- eller njurproblem eller du är i dialys för allvarliga njurproblem
du tar en selektiv serotoninåterupptagshämmare (SSRI) (t.ex. fluoxetin), ett annat aptitdämpande medel, eller så har du tagit en monoaminoxidashämmare (MAOI) (t.ex. fenelzin) under de senaste 14 dagarna
du är över 65 år
Kontakta din läkare eller vårdgivare direkt om något av dessa gäller dig.

FDA-godkända läkemedel för viktminskning: Kan de hjälpa dig?
Innan du använder sibutramin:
Vissa medicinska tillstånd kan interagera med sibutramin. Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du har några medicinska tillstånd, särskilt om något av följande gäller för dig:

om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar
om du tar receptbelagda eller receptfria läkemedel, örtpreparat eller kosttillskott
om du har allergier mot mediciner, livsmedel eller andra ämnen
om du har njur- eller leverproblem, hjärtproblem, högt blodtryck, blödningsproblem, glaukom med smal vinkel, gallblåsproblem (t.ex. gallsten), underaktiv sköldkörtel eller anfall
om du har en historia av psykiska problem eller humörproblem (t.ex. depression) eller självmordstankar eller handlingar
Vissa läkemedel kan interagera med sibutramin. Berätta för din vårdgivare om du tar andra läkemedel, särskilt något av följande:

Dextrometorfan, dihydroergotamin, imidazol antifungals (t.ex. itrakonazol, ketokonazol), litium, MAOI (t ex fenelzin), narkotiska smärtstillande medel (t.ex. kodin, fentanyl, meperidin), pentazocin, serotonin 5-HTs-receptor, (t.ex. fluoxetin) eller tryptofan eftersom de kan öka risken för sibutramins biverkningar, inklusive ökad risk för rastlöshet, feber, överdriven svettning, ryckningar och kramper som sällan kan vara livshotande
Efedrin eller pseudoefedrin eftersom de kan öka risken för sibutramins biverkningar, inklusive ökat blodtryck och snabb eller oregelbunden hjärtslag
Antikoagulantia (t.ex. warfarin) eftersom risken för blödning kan ökas
Cyklosporin eftersom risken för dess biverkningar kan ökas med sibutramin
Detta kanske inte är en komplett lista över alla interaktioner som kan uppstå. Fråga din vårdgivare om sibutramin kan interagera med andra läkemedel som du tar. Kontakta din vårdgivare innan du börjar, stoppa eller ändra dosen av något läkemedel.
Hur man använder sibutramin:
Använd sibutramin enligt anvisningar från din läkare. Kontrollera etiketten på medicinen för exakta doseringsinstruktioner.

Additional information

Additional information

kvantitet

100 Tabletter, 1000 Tabletter, 200 Tabletter, 500 Tabletter

Reviews (0)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Köp kvalitets Sibutramin online utan recept”

Your email address will not be published. Required fields are marked *