Back

Köp Percocet 10-650 online

kr4,000.00kr13,000.00

  Clear
  SKU: N/A Category:
  Description

  Description

  Köp Percocet 10-650 online

  köp Percocet 10-650
  Vad är Percocet 10-650?

  köp Percocet 10-650 innehåller en kombination av acetaminophen och oxycodon. Oxykodon är en opioid smärtmedicin. En opioid kallas ibland för narkotika. Acetaminophen är en mindre potent smärtstillande medel som ökar effekterna av oxykodon.

  Percocet 10-650 används för att lindra måttlig till svår smärta.

  köp Percocet 10-650

  Percocet 10-650g kan också användas för ändamål som inte anges i denna medicinska guide.

  Viktig information
  Du bör inte använda Percocet 10 mg om du nyligen har använt alkohol, lugnande medel, lugnande medel eller andra narkotiska läkemedel.

  Oxykodon kan bromsa eller stoppa andningen. Använd aldrig Percocet i större mängder eller längre än föreskrivet. Narkotisk smärtmedicin kan vara vanabildande, även vid regelbundna doser. Dela aldrig detta läkemedel med någon annan, speciellt någon som har haft drogmissbruk eller missbruk. Förvara medicinen på ett ställe där andra inte kan komma dit. MISSBRUK AV Narkotisk medicinering kan orsaka tillsats, överdosering eller död, särskilt hos ett barn eller annan person som använder läkemedlet utan recept.

  Berätta för din läkare om du är gravid. Oxykodon kan orsaka livshotande abstinenssymtom hos en nyfödd.

  Använd inte Percocet 10-650 om du har tagit en MAO-hämmare under de senaste 14 dagarna. En farlig läkemedelsinteraktion kan uppstå. MAO-hämmare inkluderar isokarboxazid, linezolid, fenelzin, rasagilin, selegilin och tranylcypromin.Köp Percocet 10-650 online

  köp Percocet 10-650 innehåller en kombination av acetaminophen och oxycodon. Oxykodon är en opioid smärtmedicin. En opioid kallas ibland för narkotika. Acetaminophen är en mindre potent smärtstillande medel som ökar effekterna av oxykodon.

  Percocet 10-650 används för att lindra måttlig till svår smärta.

  köp Percocet 10-650

  Percocet 10-650g kan också användas för ändamål som inte anges i denna medicinska guide.

  Viktig information
  Du bör inte använda Percocet 10 mg om du nyligen har använt alkohol, lugnande medel, lugnande medel eller andra narkotiska läkemedel.

  Oxykodon kan bromsa eller stoppa andningen. Använd aldrig Percocet i större mängder eller längre än föreskrivet. Narkotisk smärtmedicin kan vara vanabildande, även vid regelbundna doser. Dela aldrig detta läkemedel med någon annan, speciellt någon som har haft drogmissbruk eller missbruk. Förvara medicinen på ett ställe där andra inte kan komma dit. MISSBRUK AV Narkotisk medicinering kan orsaka tillsats, överdosering eller död, särskilt hos ett barn eller annan person som använder läkemedlet utan recept.

  Berätta för din läkare om du är gravid. Oxykodon kan orsaka livshotande abstinenssymtom hos en nyfödd.

  Använd inte Percocet 10-650 om du har tagit en MAO-hämmare under de senaste 14 dagarna. En farlig läkemedelsinteraktion kan uppstå. MAO-hämmare inkluderar isokarboxazid, linezolid, fenelzin, rasagilin, selegilin och tranylcypromin.

  Ta inte mer av detta läkemedel än vad som rekommenderas. En överdos av acetaminophen kan skada din lever eller orsaka dödsfall. Ring din läkare omedelbart om du har illamående, smärta i övre mage, klåda, aptitlöshet, mörk urin, lerfärgad avföring eller gulsot (gulning av din hud eller ögon).

  I sällsynta fall kan acetaminofen orsaka en allvarlig hudreaktion. Sluta ta Percocet och ring genast din läkare om du har hudrödhet eller utslag som sprider sig och orsakar blåsor och skalning.

  Innan du tar detta läkemedel
  Du bör inte använda Percocet 10-650 om du är allergisk mot acetaminophen (Tylenol) eller oxykodon, eller om:

  du har svåra astma eller andningsproblem;
  du har en tarmhinder som kallas plytic ileus; eller
  du har nyligen använt alkohol, lugnande medel, lugnande medel eller andra narkotiska läkemedel.
  Använd inte Percocet om du har tagit en MAO-hämmare under de senaste 14 dagarna. En farlig läkemedelsinteraktion kan uppstå. MAO-hämmare inkluderar isokarboxazid, linezolid, fenelzin, rasagilin, selegilin och tranylcypromin.

  Vissa läkemedel kan interagera med oxykodon och orsaka ett allvarligt tillstånd som kallas serotoninsyndrom. Se till att din läkare vet om du också tar medicin mot depression, psykisk sjukdom, Parkinsons sjukdom, migränhuvudvärk, allvarliga infektioner eller förebyggande av illamående och kräkningar. Fråga din läkare innan du gör några ändringar i hur eller när du tar dina mediciner.

  För att säkerställa att Percocet är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

  alla typer av andningsproblem eller lungsjukdomar;
  leversjukdom, skrump, eller om du dricker mer än 3 alkoholhaltiga drycker per dag;
  en historia av drogmissbruk, alkoholberoende eller psykisk sjukdom;
  diarré, inflammatorisk tarmsjukdom eller blockering i magen eller tarmen;
  njursjukdom, urinproblem;
  problem med gallblåsan, bukspottkörteln eller sköldkörteln; eller
  en historia av huvudskada, hjärntumör eller kramper.
  Detta läkemedel är mer benäget att orsaka andningsproblem hos äldre vuxna och personer som är allvarligt sjuka, undernärda eller på annat sätt försvagade.

  köp Percocet 10-650

  Additional information

  Additional information

  kvantitet

  100 Tabletter, 1000 Tabletter, 200 Tabletter, 500 Tabletter

  Reviews (0)

  Reviews

  There are no reviews yet.

  Be the first to review “Köp Percocet 10-650 online”

  Your email address will not be published.