Back

Köp Sobril 10 mg och 25 mg online

kr2,000.00

Category:

Description

Description

Köp Sobril 10 mg och 25 mg online

Köp Sobril används för att lindra ångestsymtom, inklusive ångest orsakad av depression, och symtomen på alkoholuttag. Detta läkemedel kan också användas för att behandla spänningar, agitation och irritabilitet hos äldre patienter.

Köp Köp Sobril är ett bensodiazepin. Benzodiazepiner tillhör gruppen av läkemedel som kallas centrala nervsystemet (CNS) -depressiva medel, som är läkemedel som bromsar nervsystemet.

Detta läkemedel är endast tillgängligt med recept från din läkare.

Hur man använder Sobril
Ta detta läkemedel endast enligt anvisningar från din läkare. Ta inte mer av det, ta det inte oftare och ta det inte längre än din läkare beställde.

Dosen av detta läkemedel kommer att vara annorlunda för olika patienter. Följ din läkares beställningar eller anvisningarna på etiketten. Följande information inkluderar endast medeldoserna av detta läkemedel. Om din dos är annorlunda, ändra inte den såvida inte din läkare ber dig att göra det.

Hur mycket medicin du tar beror på styrkan hos läkemedlet. Antalet doser du tar varje dag, tiden mellan doserna och hur lång tid du tar läkemedlet beror också på det medicinska problem som du använder läkemedlet för.

Reviews (0)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Köp Sobril 10 mg och 25 mg online”

Your email address will not be published.