köp sobril 15mg i sverige

kr1,800.00

Category:
Description

Description

köp sobril 15mg i sverige

Hur man tar:

Intag av Sobril berorpå läkemedels situationen, reaction påbehandling och laboratorietester. Var noga med attfråga specialist om de droger du använder. Använddennamedicin precis somrekommenderat. Försökattinteökadosen, ta det merregelbundetelleranvända den förenlängretidsramänrekommenderad. När det används under enlängre period kan Sobril intefungera bra.

Försiktighetsåtgärder:

Innan du använderSobril, fråga specialist om du äröverkänslig mot det ellerinte. Sobril kan innehålla sådana komponenter som kan orsaka gynnsamt överkänsliga svarellerolika problem. Vuxna Kan Vara Mer Känsliga För Biverkningar av Sobril, särskiltdåsighet. Denna biverkning kan öka risken för fallande. Denna medicinering rekommenderas inte för användning under graviditet.

Köp Sobril i Sverige

Oxazepam är en kort till mellanliggande bensodiazepin. Oxazepam används för att behandla ångest och sömnlöshet och för att kontrollera symtomen på alkoholuttagssyndrom.

Det är en metabolit av diazepam, prazepam och temazepam och har måttliga amnesiska, ångestreducerande, antikonvulsiva, hypnotiska, lugnande och skelettmuskulära avslappnande egenskaper jämfört med andra bensodiazepiner. Oxazepam patenterades och marknadsfördes ursprungligen 1965 under varumärket Serax

Medicinsk användning
Det är ett långsamt verkande bensodiazepin med en långsam verkan, så det ordineras vanligtvis för personer som har svårt att sova snarare än att somna. Det ordineras vanligtvis för ångeststörningar med tillhörande spänningar, irritabilitet och agitation.

Det föreskrivs också för drog- och alkoholmissbruk och för ångest relaterad till depression. Läkare kan använda oxazepam utanför sina godkända indikationer för behandling av social fobi, post-traumatisk stressstörning, sömnlöshet, premenstruellt syndrom och andra tillstånd.

Utnyttja
Oxazepam tillsammans med diazepam, nitrazepam och temazepam var de fyra bensodiazepinerna som anges i läkemedelsfördelningssystemet och representerade 82% av bensodiazepinbehandlingen i Australien 1990-1991

biverkningar
Biverkningarna av oxazepam liknar andra bensodiazepiner och kan inkludera yrsel, dåsighet, huvudvärk, minnesförlust, paradoxal spänning och anterograde amnesi, men påverkar inte övergående global minnesförlust.

Reviews (0)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “köp sobril 15mg i sverige”

Your email address will not be published. Required fields are marked *