Back
Previous product
köp xanax i sverige köp xanax i sverige kr2,000.00kr12,500.00
Next product
köpa benzo utan recept köpa benzo utan recept kr2,250.00kr13,000.00

köpa xanax utan recept

kr2,000.00kr7,500.00

Clear
SKU: N/A Category:

Description

Description

köpa xanax utan recept

köpa xanax utan recept

Köp Xanax utan recept

 

köp Xanax i Sverige utan recept, vi har snabb leverans av Xanax och säljs i originalförpackning, 100% svenska Xanax.

Xanor 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg och 2 mg tabletter/
Xanor Depot 0,5 mg, 1 mg, 2 mg och 3 mg depottabletter.
alprazolam
– Spara den här informationen, du kan behöva läsa den igen.

– Om du har ytterligare frågor, fråga din läkare eller apotekspersonal.

Det kan skada dem,

även om de visar tecken på sjukdom som liknar din.

– Om du upplever biverkningar, tala med din läkare eller apotekspersonal.

Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna broschyr hittar du information om:
1. Vad Xanor/Xanor Depot är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Xanor/Xanor Depot
3. Hur du tar Xanor/Xanor Depot
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Xanor/Xanor Depot ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och annan information

 

Xanor/Xanor Depot har en dämpande effekt på det centrala nervsystemet.

Xanor/Xanor Depot har en ångestdämpande effekt och används i behandling

av ångestsymtom som oro, rastlöshet och spänningar.
Läkemedlet används även vid panikångest med eller utan rädsla för rutor.

Tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar Xanor/Xanor Depot.

Var särskilt försiktig med Xanor/Xanor Depot:

du har nedsatt njurfunktion
har nedsatt leverfunktion
Minnespåverkan
Under behandling med Xanor/Xanor Depot kan ditt minne försämras.

Detta händer vanligtvis flera timmar efter att du har tagit läkemedlet.

Kontakta din läkare om du upplever sådana symtom.

Effekt på humöret
Användning av Xanor/Xanor Depot kan öka risken för episoder av

hypomani och mani hos patienter med depression.

Kontakta din läkare omedelbart om du utvecklar hypomani eller mani.

Om behandling med Xanor/Xanor Depot är nödvändig och du är allvarligt deprimerad eller tidigare har haft självmordstankar eller tankar på att skada dig själv, kan din läkare övervaka din behandling noga. Kontakta omedelbart en läkare eller närmaste sjukhus om du får tankar på att skada dig själv eller begå självmord.

Risk för tandskador

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Om du tar Xanor eller Xanor Depot samtidigt som andra läkemedel som används för att behandla vissa tillstånd (se exempel nedan), kan behandlingen med dessa läkemedel eller Xanor/Xanor Depot påverkas. Din läkare kan då behöva justera din dos.

Additional information

Additional information

valj-kvantitet

100 kapslar, 1000 kapslar, 200 kapslar, 500 kapslar

Reviews (0)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “köpa xanax utan recept”

Your email address will not be published.