köpa Bromazepam 3mg

kr900.00kr17,000.00

  Clear
  SKU: N/A Category:
  Description

  Description

  köpa Bromazepam 3mg

  Vad är Lexotanil Bromazepam 3mg-30tabs?

  Sammanfattning
  Bromazepam är ett kortverkande bensodiazepin med mellanliggande debut som vanligtvis används för att behandla panikångest och svår ångest.

  Generiskt namn
  Bromazepam
  DrugBank Access-nummer
  DB01558
  Bakgrund
  En av de bensodiazepiner som används vid behandling av ångestsyndrom. Det är ett schema IV-läkemedel i USA och Kanada och under konventionen om psykotropa ämnen. Det är ett medelhögt verkande bensodiazepin.

  Typ
  Liten molekyl

  Lexotanil Bromazepam 3mg-30tabs (marknadsförs under flera varumärken, inklusive Lectopam, Lexotan, Lexilium, Lexaurin, Brazepam, Rekotnil, Bromaze, Somalium och Lexotanil) [1 är ett bensodiazepinderivatläkemedel, patenterat av Roche 1963 och utvecklats kliniskt på 1970-talet . Det är främst ett anti-ångestmedel med liknande biverkningar som diazepam (Valium). Förutom att det används för att behandla ångest eller panikstillstånd kan bromazepam användas som ett läkemedelsmedel före mindre operation. Bromazepam finns vanligtvis i doser på 3 mg och 6 mg tabletter. Bomazepam är kontraindicerat och bör användas med försiktighet hos kvinnor som är gravida, äldre, patienter med historia av alkohol eller andra missbruksstörningar och barn. Långvarig användning av bromazepam orsakar tolerans och kan leda till både fysiskt och psykologiskt beroende av läkemedlet, och som ett resultat är det ett läkemedel som kontrolleras av internationell rätt.

  Beteckningar [redigera]

  Kortvarig behandling av ångest eller panikattacker, om ett bensodiazepin krävs.
  Bieffekter

  Lexotanil Bromazepam 3 mg-30 tabletter liknar biverkningar som andra bensodiazepiner. De vanligaste biverkningarna som rapporterats är dåsighet, lugnande, ataxi, minnesnedsättning och yrsel. [8] Brister i minnesfunktioner är vanliga med bromazepam och inkluderar ett reducerat arbetsminne och reducerad förmåga att bearbeta miljöinformation. Ett experiment från 1975 på friska, manliga högskolestudenter som undersökte effekterna av fyra olika läkemedel på inlärningskapacitet observerade att det att ta bromazepam ensam vid 6 mg 3 gånger dagligen under 2 veckor försämrade inlärningskapaciteten betydligt. I kombination med alkohol blev funktionsnedsättningen ännu mer uttalad. Olika studier rapporterar nedsatt minne, visuell informationsbearbetning och sensoriska data och nedsatt psykomotorisk prestanda; försämring av kognition inklusive uppmärksamhetskapacitet och försämrade koordinativa färdigheter; nedsatt reaktiv och uppmärksamhetsprestanda, vilket kan försämra körförmågan; dåsighet och minskning av libido.Onglödlighet efter att ha tagit bromazepam är emellertid mindre uttalad än andra bensodiazepiner som lorazepam.

  Additional information

  Additional information

  valj-ruta

  10 låda, 100 låda, 25 låda, 50 låda

  Reviews (0)

  Reviews

  There are no reviews yet.

  Be the first to review “köpa Bromazepam 3mg”

  Your email address will not be published. Required fields are marked *