Back

Ritalin 40 mg av bästa kvalitet utan recept

kr1,800.00

  Inquire Us
  Description

  Description

  Ritalin 40 mg av bästa kvalitet utan recept

  köp Ritalin i Sverige

  Metylfenidat, som säljs under varumärkena Ritalin och Concerta, är ett läkemedel som stimulerar centrala nervsystemet som används för att behandla hyperaktivitetsstörning och, i mindre utsträckning, narkolepsi

  Ritalin i Sverige Behandlingen måste övervakas av en specialist. Skärm för psykiatriska störningar, ångest, agitation, spänning, tics och Tourette syndrom (inkl. Familjehistoria) och hjärt-kärlproblem (inkl. Familjehistoria) innan behandlingen påbörjas; övervaka kardiovaskulär och psykiatrisk status vid varje dosjustering och sedan var ≤ 6 månader. Historik om drogberoende, alkoholism. Epilepsi, tillstånd förvärras av ökad hjärtfrekvens eller BP. Nedsatt lever- eller njurfunktion. Övervaka höjd (hos barn), vikt och aptit vid baslinjen och var ≤ 6 månader. Övervaka blodantalet under långvarig terapi. Övervaka för avledning, missbruk och missbruk. Risk för priapism; råda patienterna omedelbart att rapportera långvariga eller ofta och smärtsamma erektioner. Dra tillbaka försiktigt. Graviditet.Ritalin 40 mg av bästa kvalitet utan recept.

  Nervositet, sömnsvårigheter, aptitlöshet, viktminskning, yrsel, illamående, kräkningar eller huvudvärk kan förekomma. Om någon av dessa effekter kvarstår eller förvärras, tala omedelbart om för din läkare eller apotekspersonal.

  Kom ihåg att denna medicin har skrivits ut eftersom din läkare har bedömt att nyttan för dig är större än risken för biverkningar. Många människor som använder detta läkemedel har inga allvarliga biverkningar.

  Denna medicin kan höja ditt blodtryck. Kontrollera ditt blodtryck regelbundet och berätta för din läkare om resultaten är höga.

  Tala genast om för din läkare om du har några allvarliga biverkningar, inklusive: tecken på blodflödesproblem i fingrar eller tår (som kyla, domningar, smärta eller hudfärgsförändringar), ovanliga sår på fingrar eller tår, snabba/ bultande/oregelbunden hjärtrytm, mentala/humör/beteendeförändringar (såsom agitation, aggression, humörsvängningar, onormala tankar, självmordstankar), okontrollerade muskelrörelser (som ryckningar, skakningar), plötsliga utbrott av ord/ljud som är svåra att kontroll, synförändringar (som suddig syn).

  Få medicinsk hjälp omedelbart om du har några mycket allvarliga biverkningar, inklusive: svimning, kramper, symtom på hjärtinfarkt (som smärta i bröstet/käken/vänster arm, andnöd, ovanlig svettning), symtom på stroke (t.ex. som svaghet på ena sidan av kroppen, problem med att tala, plötsliga synförändringar, förvirring).

  I sällsynta fall kan män (inklusive unga pojkar och tonåringar) ha en smärtsam eller långvarig erektion som varar i 4 eller fler timmar när de använder denna medicin. Vårdgivare/föräldrar bör också vara uppmärksamma på denna allvarliga biverkning hos pojkar. Om en smärtsam eller långvarig erektion uppstår, sluta använda detta läkemedel och få medicinsk hjälp omedelbart, annars kan permanenta problem uppstå. Fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.

  En mycket allvarlig allergisk reaktion mot detta läkemedel är sällsynt. Men få medicinsk hjälp omedelbart om du märker några symtom på en allvarlig allergisk reaktion, inklusive: utslag, klåda/svullnad (särskilt i ansikte/tunga/hals), svår yrsel, andningssvårigheter.

  Reviews (0)

  Reviews

  There are no reviews yet.

  Be the first to review “Ritalin 40 mg av bästa kvalitet utan recept”

  Your email address will not be published. Required fields are marked *