Subutex Buprenomorfin 8 mg I Sverige

kr1,800.00

Description

Description

 Subutex Buprenomorfin 8 mg I Sverige

Subutex Buprenomorfin 8 mg I Sverige

2. KVALITAV- OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING
Buprenorfinhydroklorid motsvarande Subutex buprenomorfin 8 mg bas: 2 mg eller 8 mg.
3. LÄKEMEDELSFORM
Sublingual tablett
4. KLINISKA UPPGIFTER
4.1 Terapeutisk indikation
Substitutionsbehandling för opioidläkemedelsberoende inom ramen för medicinska,
social och psykologisk behandling.
4.2 Dosering och administreringssätt
Behandling med SUBUTEX sublinguala tabletter är avsedd för vuxna och
barn över 16 år eller mer som har kommit överens om att behandlas för missbruk.

10 minuter.
vuxna
Initieringsterapi:
Baslinjen leverfunktionstest dokumentation av viral hepatit status är
rekommenderas innan behandlingen påbörjas. Patienter som är positiva för virala
hepatit, vid samtidig medicinering (se avsnitt 4.5) och / eller har befintlig lever

beroende (dvs lång- eller kortverkande opioid), tiden sedan senaste opioidanvändning och
graden av opioidberoende. Induktion
med Subutex bör utföras när objektiva och tydliga tecken på tillbakadragande
är uppenbara.

Subutex buprenomorfin 8 mg sublingual tablett är en obelagd oval vit tablett, med en svärdlogo på ena sidan och ett alfanumeriskt avtryck som identifierar produkten och styrkan. Den innehåller buprenorfin HCl och finns i två dosstyrkor, 2 mg buprenorfin och 8 mg buprenorfin (som fri bas). Varje tablett innehåller också laktos, mannitol, majsstärkelse, povidon K30, citronsyra, natriumcitrat och magnesiumstearat.

Kemiskt sett är buprenorfin HCl (2S) -2- [17-cyklopropylmetyl-4,5a-epoxi-3-hydroxi-6-metoxi-6a, 14-etano-14a-morfinan-7a-yl] -3,3-dimetylbutan -2-ol hydroklorid. Den har följande kemiska struktur:

Subutex buprenomorfin 8 mg har molekylformeln C29H41NO4 • HCl och molekylvikten är 504,10. Det är ett vitt eller benvitt kristallint pulver, sparsamt lösligt i vatten, fritt lösligt i metanol, lösligt i alkohol och praktiskt taget olösligt i cyklohexan.

Vilka är de möjliga biverkningarna av Subutex buprenomorfin 8 mg?

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: nässelfeber; svår andning; svullnad i ansiktet, läpparna, tungan eller halsen.

Liksom andra nar kan Subutex buprenomorfin 8 mg minska andningen. Död kan uppstå om andningen blir för svag.

Ring din läkare omedelbart om du har en allvarlig biverkning som:

 

 

Reviews (0)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Subutex Buprenomorfin 8 mg I Sverige”

Your email address will not be published. Required fields are marked *