Back

Subutex Buprenomorfin 8 mg I Sverige

kr1,800.00

  Inquire Us
  Description

  Description

   Subutex Buprenomorfin 8 mg I Sverige

  Subutex Buprenomorfin 8 mg I Sverige

  2. KVALITAV- OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING
  Buprenorfinhydroklorid motsvarande Subutex buprenomorfin 8 mg bas: 2 mg eller 8 mg.
  3. LÄKEMEDELSFORM
  Sublingual tablett
  4. KLINISKA UPPGIFTER
  4.1 Terapeutisk indikation
  Substitutionsbehandling för opioidläkemedelsberoende inom ramen för medicinska,
  social och psykologisk behandling.
  4.2 Dosering och administreringssätt
  Behandling med SUBUTEX sublinguala tabletter är avsedd för vuxna och
  barn över 16 år eller mer som har kommit överens om att behandlas för missbruk.

  10 minuter.
  vuxna
  Initieringsterapi:
  Baslinjen leverfunktionstest dokumentation av viral hepatit status är
  rekommenderas innan behandlingen påbörjas. Patienter som är positiva för virala
  hepatit, vid samtidig medicinering (se avsnitt 4.5) och / eller har befintlig lever

  beroende (dvs lång- eller kortverkande opioid), tiden sedan senaste opioidanvändning och
  graden av opioidberoende. Induktion
  med Subutex bör utföras när objektiva och tydliga tecken på tillbakadragande
  är uppenbara.

  Subutex buprenomorfin 8 mg sublingual tablett är en obelagd oval vit tablett, med en svärdlogo på ena sidan och ett alfanumeriskt avtryck som identifierar produkten och styrkan. Den innehåller buprenorfin HCl och finns i två dosstyrkor, 2 mg buprenorfin och 8 mg buprenorfin (som fri bas). Varje tablett innehåller också laktos, mannitol, majsstärkelse, povidon K30, citronsyra, natriumcitrat och magnesiumstearat.

  Kemiskt sett är buprenorfin HCl (2S) -2- [17-cyklopropylmetyl-4,5a-epoxi-3-hydroxi-6-metoxi-6a, 14-etano-14a-morfinan-7a-yl] -3,3-dimetylbutan -2-ol hydroklorid. Den har följande kemiska struktur:

  Subutex buprenomorfin 8 mg har molekylformeln C29H41NO4 • HCl och molekylvikten är 504,10. Det är ett vitt eller benvitt kristallint pulver, sparsamt lösligt i vatten, fritt lösligt i metanol, lösligt i alkohol och praktiskt taget olösligt i cyklohexan.

  Vilka är de möjliga biverkningarna av Subutex buprenomorfin 8 mg?

  Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: nässelfeber; svår andning; svullnad i ansiktet, läpparna, tungan eller halsen.

  Liksom andra nar kan Subutex buprenomorfin 8 mg minska andningen. Död kan uppstå om andningen blir för svag.

  Ring din läkare omedelbart om du har en allvarlig biverkning som:

   

   

  Reviews (0)

  Reviews

  There are no reviews yet.

  Be the first to review “Subutex Buprenomorfin 8 mg I Sverige”

  Your email address will not be published. Required fields are marked *