köpa benzo utan recept

This product is currently out of stock and unavailable.

Description

Description

köpa benzo utan recept

köpa benzo utan recept

Beskrivning
Alprazolam, som bland annat säljs under varumärket Xanax, är ett kortverkande bensodiazepin. Det används oftast vid kortsiktig behandling av ångestsyndrom, särskilt panikångest eller generaliserat ångestsyndrom. Andra användningsområden inkluderar kemoterapi-inducerat illamående, tillsammans med andra behandlingar.

köpa benzo utan receptXanax (alprazolam) är ett bensodiazepin (ben-zoe-dye-AZE-eh-peen). Man tror att alprazolam verkar genom att förbättra aktiviteten hos vissa neurotransmittorer i hjärnan.

Xanax används för att behandla ångestsyndrom och ångest orsakad av depression.

Xanax används också för att behandla panikångest med eller utan rädsla för platser och situationer som kan orsaka panik, hjälplöshet eller förlägenhet (agorafobi).

Det är farligt att köpa Xanax på Internet eller utanför USA. Försäljning och distribution av läkemedel utanför USA följer inte reglerna för säker användning av Food and Drug Administration (FDA). Dessa läkemedel kan innehålla farliga ingredienser eller kanske inte dispenseras av ett licensierat apotek.

Varningar
Xanax kan vara vanebildande. MISSBRUK av detta läkemedel kan orsaka missbruk, överdos eller dödsfall. Förvara läkemedlet på en plats där andra inte kan nå det.

Dödliga biverkningar kan uppstå om du tar Xanax med alkohol, opioidmediciner eller andra droger som orsakar dåsighet eller långsam andning.

Förvara detta läkemedel på en säker plats för att förhindra missbruk och missbruk. Att sälja eller ge bort Xanax kan skada andra och strider mot lagen. Berätta för din vårdgivare om du har missbrukat eller varit beroende av alkohol, receptbelagda droger eller gatudroger.

Innan du tar detta läkemedel

För att försäkra dig om att Xanax är säkert för dig, berätta för din läkare om du någonsin har haft:

andningsproblem såsom KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) eller sömnapné (andning som stannar under sömnen);

drog- eller alkoholberoende;

depression, humörproblem eller självmordstankar eller -idéer; eller

njur- eller leversjukdom (särskilt alkoholisk leversjukdom).

Tala om för din läkare om du är gravid eller planerar att bli gravid. Alprazolam kan skada ett ofött barn. Undvik att ta detta läkemedel under graviditetens första trimester.

Om du använder Xanax medan du är gravid kan ditt barn bli beroende av drogen. Detta kan orsaka livshotande abstinensbesvär hos barnet efter födseln. Spädbarn som föds beroende av vanebildande medicin kan behöva medicinsk behandling i flera veckor.

Du bör inte amma medan du använder alprazolam.

Xanax är inte godkänt för användning av någon yngre än 18 år.

Hur ska jag ta Xanax?
Ta Xanax enligt din läkares ordination. Följ anvisningarna på din receptetikett och läs alla läkemedelsguider. Din läkare kan ibland ändra din dos. Använd aldrig Xanax i större mängder eller längre än föreskrivet. Tala om för din läkare om du känner en ökad lust att använda mer av detta läkemedel.

köpa benzo utan recept

Dela aldrig denna medicin med någon annan, särskilt någon med en historia av drogmissbruk eller beroende. MISSBRUK KAN orsaka missbruk, överdos eller dödsfall. Förvara läkemedlet på en plats där andra inte kan nå det. Att sälja eller ge bort detta läkemedel är mot lagen.

Svälj Xanax XR tablett med förlängd frisättning hel och krossa, tugga eller bryt den inte.

Xanax tas vanligtvis inte längre än 4 månader för att behandla ångestsyndrom och inte längre än 10 veckor för att behandla panikångest. Följ din läkares doseringsinstruktioner mycket noggrant.

Ring din läkare om dina symtom inte förbättras eller om de förvärras.

Om du använder detta läkemedel under en längre tid kan du behöva täta medicinska tester.

Sluta inte använda Xanax plötsligt, annars kan du uppleva obehagliga abstinenssymtom. Följ din läkares instruktioner om att minska din dos.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt, värme och ljus. Håll koll på din medicinering. Du bör vara medveten om om någon använder det felaktigt eller utan recept.

Additional information

Additional information

valj-kvantitet

100 kapslar, 1000 kapslar, 200 kapslar, 500 kapslar

Reviews (0)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “köpa benzo utan recept”

Your email address will not be published. Required fields are marked *